رولیک رفت برای انتقال مواد در خطوط انتقال مورد استفاده قرار می‌گیرد. رولیک رفت از جمله قطعاتی می‌باشد که در نوار نقاله بیشترین اصطلاک را متحمل می‌شود.  در صورتی که قطعات رولیک رفت به درستی بالانس نباشد و یا در یک سطح تعریف شده و استاندارد قرار نداشته باشد و ... بیشترین تاثیر را بر روی دیگر قطعات و نوار نقاله خواهد داشت.