اصلی ترین قطعات نوار نقاله همان شاسی و تسمه می باشدکه کیفیت عالی این قطعات روی عملکرد بهتر دستگاه نوار نقاله تاثیر بسیار مثبتی میتواند داشته باشد. دسته بندی های مختلف نوار نقاله به صورت زیر می باشند::

نوار نقاله بارگیری
نوار نقاله چرخشی
نوار نقاله ناودانی
نوار نقاله ثقلی
نوار نقاله سیم دار