انواع مختلف تسمه نوار نقاله
تسمه نقاله صنعت های سبک و سنگین که عمومی است
تسمه نقاله پایدار در مقابل هر نوع مواد شیمیایی
تسمه نقاله وی
تسمه نقاله آجدار
تسمه نقاله منجید دار
تسمه نقاله استیل
تسمه نقاله PVC و تسمه نقاله PVG
تسمه نقاله پایدار دربرابر سایش و فرسایش
تسمه نقاله پایدار در برابر حرارت بالا
تسمه نقاله پایدار در برابر انواع روغن
تسمه نقاله پایدار در برابر انواع اسید
البته بایستی بدانید که تولیدی تسمه نقاله های بسیاری وجود دارند که تسمه نقاله را تولید و عرضه می کنند .اما نکته حائز اهمیت این است که جنس محصول و مقاومت و کارایی آن برای جابه جایی و انتقال در صنایع مختلف بایستی مورد توجه قرار گیرد