رولیک با روکش لاستیکی پختی

رولیک ضربه گیر محل قرار گیری این رولیک‌ها، در مکانهای ریزش مواد بر روی تسمه نقاله می‌ باشد. به علت وارد آمدن نیروهای بیش از حد به تسمه، پیشنهاد می گردد که از رولیک ضربه گیر استفاده گردد. این رولیک ها به دلیل داشتن روکش لاستیکی با ابعاد مختلف ایجاد فاصله نموده و از وارد شدن ضربه و ایجاد خرابی در رولیک های رفت و برگشت ممانعت به عمل می آورد.

روکش غلطک

نوار روکش غلطک برای ایجاد اصطحکاک بر روی غلطک و یا محافظت از غلطک برابر سایش، حرارت و یا مواد خورنده می باشد. این نوارها که در عرضهای مختلف موجود می باشند بر رئی غلطک چسبانده شده و بسته به خاصیت و نوع آجی که دارند در صنایع‌های مختلف همچون معادن استفاده می‌شوند.